Wat wij doen

Thorhem is een vereniging van ongeveer 40 mannen. Er bestaan ook loges die gemengd zijn en loges voor vrouwen, maar daar heeft Thorhem niet voor gekozen. Deze mannen noemen elkaar broeders. Elke dinsdagavond ontmoeten ze elkaar.
Afwisselend is er een comparitie of een meer rituele avond.

Tijdens een comparitie houdt een van de broeders een inleiding. Die inleiding kan filosofisch zijn, maar ook heel persoonlijk. Het kan over de vrijmetselarij zelf gaan, maar ook over meer aardse vraagstukken. Het is aan de inleider zelf.

Vervolgens gaan de broeders met de inleider in gesprek. Dat gebeurt op een vrij specifieke manier, waarbij men in het gesprek niet uit is op discussie of het eigen gelijk. Integendeel: iemand die in het gesprek verschijnt (compareren komt van het Franse ‘comparaitre’, verschijnen) doet dat omdat hij een verhelderende vraag heeft, op zoek naar dieper inzicht. Of iemand die er een persoonlijke ervaring aan wil toevoegen.
Het heet ook wel dat vrijmetselaars zoeken naar dat wat verbindt, niet wat scheidt. De meeste mannen ervaren met name deze vorm van in contact komen met elkaar, met als doel er samen van te groeien, als een verademing. Deze avonden worden steevast afgesloten aan de bar, met een goed glas wijn.

De comparities vinden plaats in de Luden Kapel aan de Berkenweg 33 (hoek Ludenlaan), 3941 JA Doorn.

Tijdens de rituele avonden eens per maand, voeren we samen een zogenaamd rituaal op. Dat is een eeuwenoude set aan handelingen, met een hoge mate van symboliek en gebruik van metaforen. Naast de te verwachten bouwsymboliek, gebaseerd op de gemeenschappelijke bouw van kathedralen, neemt ook de symboliek van licht en duisternis een prominente plek in.
Deze avond gaan we met elkaar op zoek naar onze diepste drijfveren en onze gemeenschappelijke idealen.

Deze avonden zijn uniek aan de vrijmetselarij. We beëindigen ze altijd met een gemeenschappelijke maaltijd.
De open loge vindt plaats in ons logegebouw in Amersfoort aan de van Persijnstraat 9b, 3811 LS Amersfoort.