Nieuws Thorhem

De activiteiten van de Loge Thorhem zijn weer hervat. Zoals voorheen zijn er:

  • Open Loges: plechtige bijeenkomsten voor de leden van Thorhem en, na aanmelding, voor visiteurs van andere loges. Deze vinden plaats in Amersfoort op de 3de (en eventueel 5de) dinsdag van de maand.
  • Comparities: een lezing, meestal van een van de leden van de loge, gevolgd door een vragenronde. Deze vinden plaats in Doorn op de overige dinsdagen.

Van tijd tot tijd zijn er openbare bijeenkomsten om buitenstaanders kennis te laten maken met ons gedachtengoed.

De eerstevolgende openbare bijeenkomst is gepland op dinsdag 4 oktober in de Ludenkapel in Doorn. De spreker is: Roger Kramer. U kunt zich opgeven bij de secretaris:

  • per mail: secretaris@thorhem.nl