Nieuws Thorhem

De activiteiten van de Loge Thorhem zijn sinds de zomervakantie weer hervat. Zoals voorheen zijn er:

  • Open Loges: plechtige bijeenkomsten voor de leden van Thorhem en, na aanmelding, voor visiteurs van andere loges. Deze vinden plaats in Amersfoort op de 3de (en eventueel 5de) dinsdag van de maand.
  • Comparities: een lezing, meestal van een van de leden van de loge, gevolgd door een vragen ronde. Deze vinden plaats in Doorn op de overige dinsdagen.

Van tijd tot tijd zijn er openbare bijeenkomsten om buitenstaanders kennis te laten maken met ons gedachtengoed.

De eerstevolgende openbare bijeenkomst is gepland op dinsdag 7 december in de Ludenkapel in Doorn. In verband met de verscherpte maatregelen is er geen externe spreker. De lezing van Paul Marselje met als titel: Dan Brown en de Vrijmetselarij is uitgesteld tot voorjaar 2022.

Marselje is een ervaren verteller. Hij weet antwoorden op veel van de mogelijke vragen aangaande de inhoud, achtergrond en geschiedenis van de vrijmetselarij. In het dagelijks leven is de oud-wethouder van Haarlem voorzitter van een uitgeverij, een artsen- en een kunstmarktenorganisatie. In 2015 gaf hij ook weer toe aan een andere liefde, de muziek. Als singer-songwriter kende hij qua aandacht zijn beste tijd in de zeventiger jaren. Hij keerde in 2014 terug met een nieuw, vierde album ‘Een ander gezicht’.